Naðra – Allir Vegir Til Glötunar

Naðra – Allir Vegir Til Glötunar

Was ist das denn? Fragte ich mich zumindest, da ich bislang von Bands aus Island 0,0 wusste. Doch dann kam Naðra, welche eben aus Island kommen...